Team E-Ludus

House of Esports heeft ons (studenten CMGT & CMD) gevraagd om na te denken over de volgende ontwerpvraag: “Hoe kunnen we Esportsactiviteiten beter integreren in het curriculum van het Nederlandse onderwijs?”

Bekijk voortgang
Bekijk voortgang
DEMO Co-construct
DEMO Co-construct

Challenge

"Hoe kunnen we bijdragen aan het verbeteren van de sociale, cognitieve of motorieke vaardigheden van leerlingen op het autistisch spectrum in het speciaal onderwijs door een esport toepassing te ontwikkelen?"

Stakeholders

Tijdens het ontwerpproces gaan we samenwerken met de verschillende stakeholders. Hiernaast is onze stakeholdersmap weergegeven waarbij de leerling centraal staat.

LeerlingenSpecialistenDocentenOudersVerzorgersFamilieMede-leerlingenSchoolBedrijvenVerzekeringGemeenteOverheid

Het ontwerpproces

Het ontwerpproces bestaat uit drie fases: Connect, Concept en Create. Binnen deze fases gaan wij werken met verschillende methodes om tot een oplossing te komen.

Onderzoeken

Creatieve technieken

Prototype

Expert review

Co-Create

Testen

Insight filtering

Terugkoppeling

Itereren

Research inzichten

Gevolgen van gamen

Uit recentelijk onderzoek blijkt dat videogames grotendeels positieve gevolgen hebben. Dit moet wel gepaard gaan met een gebalanceerde levensstijl

Videogames en autisme

Uit onderzoek komt naar voren dat videogames een positieve invloed heeft op motorieke en sociale vaardigheden bij mensen met autisme.

Gamen op school

In grote landen zoals Zuid-Korea, Rusland en Amerika is gamification in het onderwijs al op gang aan het komen. Ook zijn er scholen met een E-sports curriculum.

Brug naar sport

Uit onderzoek is gebleken dat gamen en E-sports een brug kan zijn voor mensen met autisme om fysieke sporten op te pakken.

Interviews

Tijdens de connectfase hebben we met verschillende stakeholders interviews gehouden. Hieronder kunt u alle interviews doornemen.

Ontwerprichtlijnen

Met de inzichten uit de researchfase gingen we ontwerprichtlijnen opstellen. Hierbij hebben we zowel rekening gehouden met de core needs van de doelgroep als de resultaten uit de interviews.

1

Niet straffen.

Tijdens het ontwerpen moeten we rekening houden dat we de gebruiker niet straffen voor het maken van fouten.

2

Niet overprikkelen.

Tijdens het ontwerpen moeten we rekening houden dat de gebruiker las kan hebben van kleuren of geluiden. In het concept moet hier ook een oplossing voor zijn.

3

Creatief bezig zijn.

Tijdens het ontwerpen moeten we rekening houden dat de gebruiker zijn creativiteit kwijt moet kunnen.

4

Ondersteunen.

Mensen met Autisme zijn gevoeliger voor (game) verslaving, Onze concepten moeten dus niet huidig onderwijs compleet vervangen, maar ondersteunen.

5

Geen stress.

Ons concept moet geen elementen hebben die stress kunnen veroorzaken.

Concepten

Co-construction

Uiteindelijk hebben wij de keuze gemaakt om co-construction uit te werken. Dit hebben we gedaan aan de hand van inzichten uit ons onderzoek, feedback vanuit de tussenpresentatie en terugkoppeling momenten met de doelgroep. Co-Construction sluit uiteindelijk het beste aan bij de wensen van de verschillende stakeholders.

Concepten

Doelgroep

Wie?

Leerlingen op het autistisch spectrum

Waar?

in het speciaal onderwijs

Leeftijd?

Ontwikkelingsleeftijd 12 tot 18 jaar

Team E-LUDUS